Ceny

Přístup
k webovému serveru

Přístup protokolem SFTP (SSH)

Pro přístup k datům na webové serveru využíváme protokol SFTP. Pro přihlášení používané místo hesel bezpečnější ověření pomocí klíčů.

Klíčů je možné přidat několik. Můžete tak jednodušeji spravovat, kdo má k souborům přístup.

Pro zřízení přístupu nám stačí předat váš veřejný SSH klíč. Pokud zatím přístup pomocí SSH klíče nikde nevyužíváte, tak na naší nápovědě nalezte návod na vygenerování SSH klíče. Klíč s RSA musí mít minimálně délku 2048 bitů, aby byl bezpečný. Nicméně nejlepší je použít Ed25519.

Návody pro konkrétní nastavení SFTP v nejoblíbenějších klientech:

Přístup protokolem FTP

Protokol FTP je zastaralý a jeho použití není bezpečné. Proto ho k připojení na naše servery nepoužíváme. Nicméně pokud je pro Vás přístup přes FTP nezbytný, například pro export dat ze zastaralého účetního programu, tak kontaktujte naší podporu, najdeme pro vás nějaké řešení.