Generování SSH klíče

Návod pro vygenerování klíče, který používáme k přístupu k našim serverů místo hesla.

Linux a MacOS

Generování klíče spustíte tímto příkazem:

ssh-keygen -t ed25519

Poté už jen stačí potvrdit výhozí cestu pro uložení klíče a vložit heslo pro zašifrování privátního klíče.

Pro zřízení přístupu nám zašlete obsah souboru `~/.ssh/id_ed25519.pub`. Zobrazíte ho například příkazem:

cat ~/.ssh/id_ed25519.pub

Windows

Pro vygerování klíče použijeme utilitu PuTTYgen. Po stažení jí stačí bez instalace spustit.

  1. V sekci Parameters zvolte ED25519.
  2. V sekci Actions klikněte na Generate a pohybovaním kurzoru vygenerujete klíč.
  3. V sekci Key do pole Key a Conform passphrase zadejte heslo pro zašifrování privátního klíče.
  4. V sekci Actions klikněte na Save private key a uložte klíč na bezpečné místo.
  5. V horním menu zvolte Convertions -> Export OpenSSH key a uložte privátní klíč ve formátu OpenSSH.
  6. V sekci Key zkopírujte text v poli pod nápisem Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file. Text vložte do libovolného textového editoru a uložte jako prostý text s přípomou .pub.

Pro zřízení přístupu nám zašlete obsah naposledy vytvořeného souboru s příponou .pub.