Ceny

Připojení k SSH
klientem OpenSSH

Klient pro standardní součástí systému Linux, MacOS i Windows 10. V některých Windows 10 nemusí být nainstalovaný, v tomto případě je třeba postupovat podle návodu na instalaci OpenSSH do Windows 10.

Před připojením na server je nutné si vygenerovat SSH klíč a jeho veřejnou část poslat naší podpoře ke zřízení přístupu. U sebe mějte klíč uložený v adresáři .ssh ve vašem domovském adresáři. OpenSSH si takto uložený klíč automaticky načte a použije k přihlášení.

Adresu serveru, kde máte umístěný váš webhosting a jméno uživatele se také dozvíte od naší podpory.

  1. Spusťte Terminál nebo Příkazový řádek.
  2. K serveru se připojíte příkazem ssh [uživatel]@[server]
  3. Při prvním přihlášení se objeví výzva ke kontrole otisku klíče serveru. Klíč obdržíte od naší podpory společně s ostatními přihlašovacími údaji. Pokud pokud se otisk klíče neshoduje, tak se nepřipojujte!
  4. V posledním kroku je třeba zadat heslo, kterým máte zašifrovanou soukromou část svého SSH klíče.
  5. Po úspěšné připojení se zobrazí uvítací zpráva serveru.