Přesměrování www

Přesměrování na doménu s www

Na webovém serveru je nastaveno automatické přesměrování na variantu domény s www. Nemusíte tedy nic nastavovat nebo vkládat do .htaccess.

Toto přesměrování je podmíněno existencí adresáře _ ve web/. Pokud tento adresář vytvoříte, tak přesměrování přestane fungovat.

Přesměrování na doménu bez www

Pokud chcete využívat variantu adresy bez www, tak data webu nahrajte do adresáře `web/_`. Tím se zruší automatické přesměrování na www, které je na serveru nastaveno.

Následně je potřeba nastavit přesměrování z www a na variantu bez www. To nastavíte vytvořením souboru .htaccess v adresáři `web/www` do kterého přidáte tento kód:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]