Ceny

Generování
SSH klíče

Návod pro vygenerování klíče, který používáme k přístupu k našim serverů místo hesla.

Linux, Windows 10 a MacOS

 1. Otevřeme terminál či příkazový řádek.

 2. Generování spustíme příkazem ssh-keygen -t ed25519

 3. Poté už jen stačí potvrdit cestu k uložení klíče (Enter file in which to save the key). Doporučujeme neměnit a jen potvrdit.

 4. Dalším kroku vložte heslo pro zašifrování privátního klíče (Enter passphrase). Heslo je potřeba zadat pro kontrolu ještě jednou (Enter same passphrase again).

  ❯ ssh-keygen -t ed25519
  Generating public/private ed25519 key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/tucnacek/.ssh/id_ed25519):
  Enter passphrase (empty for no passphrase): 
  Enter same passphrase again: 
  Your identification has been saved in id_ed25519
  Your public key has been saved in id_ed25519.pub
  The key fingerprint is:
  SHA256:lQi2iITEKVF4MN6WLJu/tVzKgw3tVFFNj66IrXFKjQY tucnacek@igloo
  The key's randomart image is:
  +--[ED25519 256]--+
  |*B+  o ..o.   |
  |==+..o + . oo  |
  |.+.=. . o o. .  |
  | =  . ..   |
  | o E. . S .   |
  | ...o= . .   |
  |  .*B * .    |
  |  .B+O     |
  |  . B.     |
  +----[SHA256]-----+
  

Tímto postupem došlo k vytvoření dvou souborů:

id_ed25519
obsahuje privátní klíč, nikdy jej nikomu nedávejte. Kromě záloh by ideálně neměl opustit zařízení, na kterém byl vygenerovaný.

id_ed25519.pub
ten obsahuje veřejný klíč, který slouží pro vaší identifikaci. Můžete jej naopak dát komukoliv.

Pro zřízení přístupu nám zašlete veřejný klíč uložený v souboru id_ed25519.pub, který najdete v adresáři .ssh ve vašem domovském adresáři.

V některých Windows 10 nemusí být nainstalovaná volitelná součást Klient OpenSSH, která ssh-keygen obsahuje. Návod na instalaci OpenSSH do Windows 10.