Ceny

Změna verze Ruby

Gemy si můžete spravovat přes Bundler. Naše doporučené nastavení je instalovat gemy do domovského adresáře uživatele. Konkrétně do adresáře ~/gems.