Ceny

Generování SSH klíče pomocí PuTTYgen

Pro vygerování klíče použijeme utilitu PuTTYgen. Po stažení jí stačí bez instalace spustit.

  1. V sekci Parameters zvolte ED25519.
  2. V sekci Actions klikněte na Generate a pohybovaním kurzoru vygenerujete klíč.
  3. V sekci Key do pole Key a Conform passphrase zadejte heslo pro zašifrování privátního klíče.
  4. V sekci Actions klikněte na Save private key a uložte klíč na bezpečné místo.
  5. V horním menu zvolte Convertions -> Export OpenSSH key a uložte privátní klíč ve formátu OpenSSH.
  6. V sekci Key zkopírujte text v poli pod nápisem Public key for pasting into OpenSSH authorizedkeys file. Text vložte do libovolného textového editoru a uložte jako prostý text s přípomou .pub.

Pro zřízení přístupu nám zašlete obsah naposledy vytvořeného souboru s příponou .pub.