Ceny

Záloha databáze
webhostingu

Vytvoření zálohy databáze webhostingu pomocí SSH.

 1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 2. Pokud ještě nemáme, vytvoříme adresář, kam zálohu databáze uložíme. V tomto případě adresář zalohy v domovském adresáři uživatele:

  mkdir ~/zalohy
  
 3. Pokud ještě nemáme, vytvoříme soubor .my.cnf s přístupovými údaji do databáze.

 4. Zálohu databáze spustíme příkazem:

  mysqldump nazev_databaze | gzip > \
   ~/zalohy/nazev_databaze_$(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S').sql.gz
  
  • mysqldump: vrátí kompletní obsah databáze. Stačí zadat název databáze. Přístupové údaje si příkaz vezme ze souboru .my.cnf, který jsme si vytvořili v předešlém kroku.
  • gzip: obsah databáze rovnou zkomprimuje.
  • $(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S'): doplní do názvu souboru s exportem aktuální datum a čas.