Ceny

Přístup
k databázím

Aneb jak se dostat k databázi, kterou u webhostingu máte?

Webový přístup

Pro správu databází přes web může využít Adminer nebo phpMyAdmin. Při přihlašování nezapomeňte vybrat server, kde máte databázi umístěnou.

Přímý přístup

Databáze pro webhosting jsou umístěny na databázových serverech, které jsou optimalizované pro ideální výkon. Přístupové údaje jsou různé podle druhu databáze, kterou máte k webhostingu založenou.

Ze všech našich webhostingových serverů je možné k databázím přistupovat i přímo přes CLI klienty (mysql, psql, mysqldump). Nezapomeňte použít parametr -h <nazev_serveru>.

MariaDB

MariaDB je svobodná alternativa MySQL. Naprostá většina funkcí je s MySQL shodná a používá se stejně. Standardně k našim webhostingů vytváříme právě MariaDB databáze.

Servermariadb.igloonet.cz
Port3306
TLSano
Verze10.11

PostgreSQL

Pro náročnější použití je dostupná i svobodná databáze PostgreSQL, hned v několika stabilních verzích.

Serverpg.igloonet.cz
TLSano
Port pro verzi 115441
Port pro verzi 125442
Port pro verzi 145444

MySQL

Využívané pouze pro staré hostingy, které zatím nezvládli přejít na novější verzi MariaDB. Nové databáze na tomto serveru není možné zakládat, postupně plánujeme jeho ukončení.

Servermysql.igloonet.cz
Port3306
TLSano
Verze5.5