Webový přístup

Pro správu databází přes web může využít Adminer nebo phpMyAdmin. Při přihlašování nezapomeňte vybrat server, kde máte databázi umístěnou.

Přímý přístup

Databáze pro webhosting jsou umístěny na databázových serverech, které jsou optimalizované pro ideální výkon. Přístupové údaje jsou různé podle druhu databáze, kterou máte k webhostingu založenou.

MariaDB

MariaDB je svobodná alternativa MySQL. Naprostá většina funkcí je s MySQL shodná a používá se stejně. Standardně k našim webhostingů vytváříme právě MariaDB databdáze.

Server mariadb.igloonet.cz
Port 3306
TLS ano
Verze 10.3

PostgreSQL

Pro náročnější použití je dostupná i svobodná databáze PostgreSQL, hned v několika verzích.

Server pg.igloonet.cz
TLS ano
Port pro verzi 11 5441
Port pro verzi 12 5442
Port pro verzi 14 5444

MySQL

Aktuálně využívané pouze pro staré hostingy, které zatím nezvládli přejít na novější verzi MariaDB.

Server mysql.igloonet.cz
Port 3306
TLS ano
Verze 5.5