Ceny

Obnova databáze
ze zálohy

Obnovení zálohy databáze webhostingu pomocí SSH.

 1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 2. Pokud ještě nemáme, vytvoříme soubor .my.cnf s přístupovými údaji do databáze.

 3. Obnovu databáze spustíme příkazem:

  gzip -d -c ~/cesta/zaloha_databaze.sql.gz | \
  mysql nazev_databaze
  
  • gzip: pokud se záloha databáze komprimovaná (koncovka.gz), tak je potřeba jí nejprve rozbalit.
  • -d: zapne režim dekomprese.
  • -c: dekomprimovaná data vrátí na standardní výstup, kde je rovnou přesměrujeme na mysql.
  • mysql: MySQL klient. Stačí zadat název databáze. Ostatní přístupové údaje vyčte ze souboru .my.cnf.