Cron - nastavení automatických úloh

Na našem webhostingu máte možnost nastavení automatických úloh v Cron, plně ve svých rukách.

Nastavení pomocí Crontab

Crontab je nástroj na jednodušší plánování Cron úloh.

  1. Přihlašte se na server pomocí SSH:
ssh [váš uživatel]@[váš server].igloonet.cz
  1. Editaci Cron úloh spustíte příkazem:
crontab -e
  1. Pod zakomentovaný text nápovědy vložte požadované úlohy.

Ovládání je z editoru Vim. Do editování se přepnete klávesou i. Editování ukončíte stiskem Esc a změny uložíte příkazem :w. Crontab opustíte příkazem :q.

Příklady

Spouštění PHP skriptu umístěného v /domains/igloonet.cz/app/www/aktualizace.php každou půl hodinu:

*/30 * * * * php /domains/igloonet.cz/app/www/aktualizace.php