Ceny

Změna hesla
WordPress uživatele

Změna hesla WordPress uživatele pomocí WP-CLI.

 1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 2. Přepneme se do adresáře, kde máme WordPress nainstalovaný:

  cd ~/domena-hostingu.cz/web/www/
  
 3. Zobrazíme si seznam uživatelů ve WordPress:

  wp user list
  
 4. Nastavíme nové heslo například uživateli wp_igloo_admin:

  wp user update wp_igloo_admin --prompt=user_pass
  
  • --prompt=user_pass: nastavení hesla uživatele. Díky prompt samotné heslo zadáme interaktivně až po odeslání příkazu.

  Heslo můžeme uživateli jen resetovat. To mu odešle e-mail s odkazem pro nastavením nového hesla:

  wp user reset-password wp_igloo_admin