Ceny

Import
WP databáze

Importování databáze WordPress pomocí WP-CLI.

 1. Nakopírujeme si na server zálohu databáze, kterou máme uloženou u sebe na počítači. Pomocí správce souborů, nebo scp:

  scp db/wordpress_databaze.sql uzivatel-hostingu@server.igloonet.cz:~
  
  • db/wordpress_databaze.sql: cesta k umístění souboru s databází na lokálním počítači.
  • uzivatel-hostingu: jméno uživatele na vzdáleném serveru.
  • @server.igloonet.cz: adresa serveru webhostingu.
  • :~: cesta k umístění souboru na serveru. ~ je domovský adresář uživatele.
 2. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 3. Přepneme se do adresáře, kde máme WordPress nainstalovaný:

  cd ~/domena-hostingu.cz/web/www/
  
 4. Spustíme export WordPress databáze:

  wp db import ~/wordpress_databaze.sql