Ceny

Export a záloha
WP databáze

Exportování a záloha databáze WordPress pomocí WP-CLI.

 1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 2. Vytvoření adresáře pro ukládání záloh s domovské složce uživatele na serveru:

  mkdir ~/zalohy
  
 3. Přepneme se do adresáře, kde máme WordPress nainstalovaný:

  cd ~/domena-hostingu.cz/web/www/
  
 4. Spustíme export WordPress databáze:

  wp db export ~/zalohy/db_$(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S').sql
  
  • ~/zalohy/db_: cesta a název souboru, kam se export databáze uloží.
  • $(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S'): doplní do názvu souboru s exportem aktuální datum a čas.