Ceny

WordPress WP-CLI

WP-CLI nástroj pro ovládaní WordPress z terminálu.

Na našem webhostingu je WP-CLI již předinstalované. Můžete ho tedy ihned začít používat.

Návody pro požívání WP-CLI: