Ceny

Záloha
Moodle

Vytvoření zálohy Moodle pomocí SSH.

Databáze

Návod na vytvoření zálohy databáze.

Datový adresář Moodle (moodledata)

 1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 2. Přepněte se do adresáře, kde je adresář moodledata:

  cd ~/domena-hostingu.cz/apps/
  
 3. Vytvoříme komprimovanou kopii adresáře moodledata:

  tar -zcf ~/zalohy/moodledata_$(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S').tar.gz moodledata
  
  • tar: spojí obsah adresáře do jednoho souboru. První cesta je k výslednému souboru a po ní cesta k archivovanému adresáři.
  • -z: data se zkomprimují pomocí gzip.
  • -c: režim vytvoření archivu.
  • -f: výstupem je soubor.
  • $(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S'): doplní do názvu souboru aktuální datum a čas.

Samotný Moodle

Samotnou instalaci Moodle v ~/domena-hostingu.cz/apps/moodle není potřeba zálohovat. Jde o Git repozitář, který jde obnovit přepnutím do jiné větvě.