Ceny

Instalace
Moodle

Instalace Moodle pomocí Git.

 1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 2. Vytvoříme adresář, kam chceme Moodle nainstalovat a rovnou se do něho přepneme:

  mkdir ~/domena-hostingu.cz/apps
  cd ~/domena-hostingu.cz/apps
  
 3. Stáhneme Moodle pomocí Git:

  git clone -b MOODLE_403_STABLE git://git.moodle.org/moodle.git
  
  • -b: vybere větev repozitáře s verzí Moodle, kterou chcete nainstalovat. V tomto případě 4.3. Seznam verzí naleznete na webu Moodle.
 4. Vytvoření datového adresáře:

  mkdir ~/domena-hostingu.cz/apps/moodledata
  
 5. Vytvoření odkazu do veřejného adresáře:

  cd ~/domena-hostingu.cz/web/
  ln -s ../apps/moodle _
  

  Pokud chcete mít Moodle dostupný na doméně s www, tak nahraďte _ za www.

 6. Spuštění instalace Moodle:

  php8.2 ~/domena-hostingu.cz/apps/moodle/admin/cli/install.php
  

  Číslo za php je verze PHP. Použijte stejnou verzi jako má váš webhosting a bude na ní následně fungovat Moodle. Příkaz spustí průvodce, který postupně vás vyzve k zadní informací potřebných ke spuštění. Webová adresa, přístupové údaje k databázi, vytvoření uživatelského účtu a tak dále.

 7. Nastavení Cronu:

  EDITOR=mcedit crontab -e
  
  • EDITOR=mcedit: změní textový editor na uživatelsky přívětivější mcedit. Výchozí je u nás vim.
  • -e: Zapne crontab v režimu editace.

  Na nový řádek vložíme tento text:

  * * * * * /usr/bin/php8.3 /domains/domena-hostingu.cz/apps/moodle/admin/cli/cron.php
  
  • * * * * *: nastavení periody spouštění úlohy. V tomto případě každou minutu.

  Soubor uložíme klávesou F2 a editor ukončíme F10.

 8. Ve webovém prohlížeči otevřeme doménu, na kterou jsme Moodle nainstalovali. Pokud vše proběhlo správně, tak se měla zobrazit kontrola instalace a její dokončení.