Ceny

Aktualizace major verze
Moodle

Aktualizace major verze Moodle pomocí Git.

Před aktualizací si vytvořte zálohu Moodle.

Před aktualizací major verze je potřeba provést aktualizaci na nejnovější minor verzi Moodle.

 1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

 2. Přepněte se do adresáře s instalací Moodle:

  cd ~/domena-hostingu.cz/apps/moodle/
  
 3. Aktuálně vybranou větev neboli verzi a všechny ostatní dostupné ve vzdáleném repozitáři vypíšeme Git příkazem:

  git branch -a
  
 4. Zapněte na webu režim údržby:

  php8.2 admin/cli/maintenance.php --enable
  
 5. V Git vytvoříme novou větev. Zde například pro verzi 4.4.

  git branch --track MOODLE_404_STABLE origin/MOODLE_404_STABLE
  
 6. Přepneme se do nově vytvořené větve. Tím se nám kód Moodle přehodí na novější verzi.

  git checkout MOODLE_404_STABLE
  
 7. Po stažení nové verze je nutné spustit aktualizační skript s samotném Moodle:

  php8.2 admin/cli/upgrade.php
  
 8. Vypneme režim údržby:

  php8.2 admin/cli/maintenance.php --disable
  

Obnovení ze zálohy

V případě nezdaru můžeme obnovit stav před aktualizací ze zálohy. Návod na obnovu Moodle ze zálohy.