Ceny

Moodle

Moodle je open-source platforma pro správu výuky a vytváření online kurzů, která umožňuje interakci mezi učiteli a studenty prostřednictvím různých funkcí a nástrojů. Uživatelé mohou využívat Moodle k vytváření, sdílení a hodnocení vzdělávacího obsahu a aktivit.