Ceny

Několik tipů
ke správně serveru

Systém

Potřebné nástroje

  • Windows přístup ke konzoli: PuTTY
  • Windows kopírování souborů: WinSCP
  • V Linuxu jsou všechny standardní nástroje předinstalovány

Nápověda k příkazům

man prikaz

Například pro zobrazení nápovědy k mysqladmin stačí man mysqladmin.

Zobrazení zátěže systému

htop

Ukončení aktivního programu

Záleží na typu aplikace. Z některých celoobrazovkových aplikací se dá vyskočit pomocí písmene Q nebo Esc, většina běžících příkazů lze ukončit přes klávesy Ctrl+C. Aplikace, které běží v pozadí (apache, mysql) lze většinou vypínat přes jejich kontrolní programy, např. /etc/init.d/apache2 stop

Symbolické odkazy

Symbolické odkazy se vytváří přes příkaz ls (viz. man ls). Prvním argumentem je cílový soubor a druhým název linku. Chceme-li například, aby soubor /domains/domenahostingu.cz/web/neco ukazoval na /domains/domena-hostingu.cz/web/www zadáme:

ln -s /domains/domena-hostingu.cz/web/www /domains/domenahostingu.cz/web/neco

Nastavení skriptu do cronu

Stejně jako na webhostingu, viz Cron - nastavení automatických úloh.

Apache

Přidání nového hostingu

Stačí vytvořit adresářovou strukturu v domains, chceme-li například vytvořit prostor pro weby www.domena-hostingu.cz a pokus.domena-hostingu.cz budou adresáře vypadat takto:

/domains/domena-hostingu.cz
/domains/domena-hostingu.cz/web
/domains/domena-hostingu.cz/web/www
/domains/domena-hostingu.cz/web/pokus

Přidání nového nestandardního hostingu

V adresáři /etc/apache2/sites-available vytvoříme nový soubor domena-hostingu.cz a zkopírujeme do něj konfiguraci z ukázkové domény. Změníme ServerName, cesty a další nastavení.

Následně povolíme hosting přes

sudo a2ensite domena-hostingu.cz
sudo systemctl reload apache2

Monitoring stavu apache

sudo apache-top

Restart apache

sudo systemctl restart apache2

Analogicky je možné používat stop, reload, start.

Čtení aktuálního error logu

sudo tail -f /var/log/apache2/error.log

MySQL

Webové rozhraní

Pro správu databází přes web může využít Adminer nebo phpMyAdmin. Při přihlašování nezapomeňte vybrat server, kde máte databázi umístěnou.

Zobrazení běžících procesů

sudo mysqladmin processlist | grep -v Sleep

Celé nezkrácené SQL příkazy

sudo mysqladmin -v processlist | grep -v Sleep

Zabití běžícího procesu

sudo mysqladmin kill //idprocesu//

Log s pomalými dotazy

Průběžný výpis dotazů

sudo tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log

Prohlížení celého slow logu (klávesa Q vyskočí z prohlížeče, šipkama nebo PgUp a PgDown se pohybuje)

sudo less /var/log/mysql/mysql-slow.log

PureFTPD

Přidání FTP uživatele (pro daný adresář bude mít stejná práva jako uživatel s uid 1001) s přístupem do adresáře web/www na doméně domena-hostingu.cz

sudo pure-pw useradd login -u 1001 -g 1001 -d /domains/domena-hostingu.cz/web/www/
sudo pure-pw mkdb

Seznam uživatelů a adresářů kam mají práva

sudo pure-pw list

Zobrazení limitů pro určitého uživatele

sudo pure-pw show login

Odstranění uživatele

sudo pure-pw userdel login
sudo pure-pw mkdb

Více info

pure-pw -h