Několik tipů ke správně serveru

Systém

Potřebné nástroje

  • Windows přístup ke konzoli: PuTTY
  • Windows kopírování souborů: WinSCP
  • V Linuxu jsou všechny standardní nástroje předinstalovány

Nápověda k příkazům

man prikaz

Například pro zobrazení nápovědy k mysqladmin stačí man mysqladmin.

Zobrazení zátěže systému

htop

Ukončení aktivního programu

Záleží na typu aplikace. Z některých celoobrazovkových aplikací se dá vyskočit pomocí písmene Q nebo Esc, většina běžících příkazů lze ukončit přes klávesy Ctrl+C. Aplikace, které běží v pozadí (apache, mysql) lze většinou vypínat přes jejich kontrolní programy, např. /etc/init.d/apache2 stop

Symbolické odkazy

Symbolické odkazy se vytváří přes příkaz ls (viz. man ls). Prvním argumentem je cílový soubor a druhým název linku. Chceme-li například, aby soubor /domains/domena.cz/web/neco ukazoval na /domains/jinadomena.cz/web/www zadáme:

ln -s /domains/jinadomena.cz/web/www /domains/domena.cz/web/neco

Nastavení skriptu do cronu

spustit editaci cronu:

crontab -e

přidat požadovaný záznam:

* * * * * ( m h dom mon dow - více info: man 5 crontab) /usr/bin/curl (vždy) -s (potlačí výstup) -k (jen u https) prikaz 2>&1 > /dev/null (až po otestování že je vše v pořádku)

příklad:

58 23 * * * /usr/bin/curl -s http://www.nazevdomeny.cz/cron/skript.php 2>&1 > /dev/null

Každý den ve 23:58 spustí skript dostupny na adrese http://www.nazevdomeny.cz/cron/skript.php :!: Je důležité adresovat script přes adresu webserveru nikoli lokálně z pohledu filesystému.

Apache

Přidání nového hostingu

Stačí vytvořit adresářovou strukturu v domains, chceme-li například vytvořit prostor pro weby www.vase-domena.cz a pokus.vase-domena.cz budou adresáře vypadat takto:

/domains/vase-domena.cz
/domains/vase-domena.cz/web
/domains/vase-domena.cz/web/www
/domains/vase-domena.cz/web/pokus

Přidání nového nestandardního hostingu

V adresáři /etc/apache2/sites-available vytvoříme nový soubor vase-domena.cz a zkopírujeme do něj konfiguraci z ukázkové domény. Změníme ServerName, cesty a další nastavení.

Následně povolíme hosting přes

a2ensite vase-domena.cz
/etc/init.d/apache2 reload

Monitoring stavu apache

sudo apache-top

Restart apache

/etc/init.d/apache restart

Analogicky je možné používat stop, reload, start.

Čtení aktuálního error logu

sudo tail -f /var/log/apache2/error.log

MySQL

Webové rozhraní

Pro správu databází přes web může využít Adminer nebo phpMyAdmin. Při přihlašování nezapomeňte vybrat server, kde máte databázi umístěnou.

Zobrazení běžících procesů

sudo mysqladmin processlist | grep -v Sleep

Celé nezkrácené SQL příkazy

sudo mysqladmin -v processlist | grep -v Sleep

Zabití běžícího procesu

sudo mysqladmin kill //idprocesu//

Log s pomalými dotazy

Průběžný výpis dotazů

sudo tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log

Prohlížení celého slow logu (klávesa Q vyskočí z prohlížeče, šipkama nebo PgUp a PgDown se pohybuje)

sudo less /var/log/mysql/mysql-slow.log

PureFTPD

Přidání FTP uživatele (pro daný adresář bude mít stejná práva jako uživatel s uid 1001) s přístupem do adresáře web/www na doméně nejakadomena.cz

sudo pure-pw useradd login -u 1001 -g 1001 -d /domains/nejakadomena.cz/web/www/
sudo pure-pw mkdb

Seznam uživatelů a adresářů kam mají práva

sudo pure-pw list

Zobrazení limitů pro určitého uživatele

sudo pure-pw show login

Odstranění uživatele

sudo pure-pw userdel login
sudo pure-pw mkdb

Více info

pure-pw -h