Ceny

Hromadné rozesílky

Pro zasílání většího objemu zpráv, které se nevleze do limitů našeho mailhostingu, můžete využít specializovaný SMTP server. Je vhodný pro rozesílání hromadných zpráv, newletterů nebo transakčních e-mailů z vašeho webu.

Nastavení SMTP

TypProtokolAdresa serverPortZabezpečení
Server odchozí poštySMTPmmail.igloonet.cz587STARTTLS

Nastavení DNS

Pro správné fungování je nutné nastavit SPF a DKIM do DNS záznamů.

SPF

SPF záznam slouží k omezení serverů, které mají právo odesílat e-maily z vaší domény.

JménoTypObsahTTL
domena-hostingu.czTXT"v=spf1 include:spf.igloonet.cz -all"3600

Pokud k odesílání zpráv používáte i jiný server než náš, tak je nutné ho do SPF záznamu přidat. Přesnou adresu do záznamu vám sdělí poskytovatel služby.

DKIM

DKIM záznam je nutný pro ověření zpráv jejich podepisování.

JménoTypObsahTTL
francis2015.domainkey.domena-hostingu.czTXT"v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCgG3gKrhINJsXemJaNFBoLMwaDbi01sbxw8zF2+M3qmXFX0u2JKTuO/9oAIgk8q7EV+TOO2h9YD7FHZdalDGCKLJeLQjret7go69U96Sp7YcMmdzhZgU20OIhNvTMgp6xf9omPwIkMOfjJP9O0s5dYlSbnK5SPHzny7SNTe9ACWQIDAQAB"3600