Ceny

Odesílání e-mailů
PHPMailer

Informace k nastavení odesílání e-mailů z PHP přes oblíbenou knihovnu PHPMailer

Příklad nastavení


<?php
//import tříd PHPMaileru
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;

//načtení autoloadu Composeru
require '../vendor/autoload.php';

//vytvoření nové PHPMailer instance
$mail = new PHPMailer();

//nastavení serveru
$mail->isSMTP();              //budeme používat SMTP
$mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;   //zapneme debug výstup
$mail->Host = 'smtp.igloonet.cz';      //adresa SMTP serveru
$mail->Port = 587;             //číslo portu
$mail->SMTPAuth = true;           //zapnutí autorizace
$mail->Username = 'web@domena-hostingu.cz'; //uživatelské jméno pro přihlášení k SMTP
$mail->Password = '****************';    //heslo k účtu

//nastavení příjemců
$mail->setFrom('adresa@odesilateme.cz', 'igloonet'); //adresa odesílatele
$mail->addAddress('adresa@prijemce.cz');       //adresa příjemce
$mail->addBCC('skryta@kopie.cz');          //skrytá kopie

// odeslání zprávy
$mail->Subject = 'PHPMailer SMTP test';    //předmět
$mail->Body  = 'Toto je test PHPMaileru.'; //tělo zprávy

//odeslání zprávy nebo vrácení chyby
if (!$mail->send()) {
  echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
  echo 'Message sent!';
}