Náš Spam filtr se od vás zároveň snaží neustále učit. Pokud se splete, což se samozřejmě může stát, můžete mu jednoduše pomoci, aby to příště zvládl lépe:

  1. Pokud vám do příchozí pošty dorazí neoznačený Spam, přesuňte jej do složky Spam.
  2. Pokud vám naopak do složky Spam chybně dorazil e-mail, který je v pořádku, přesuňte jej do Doručené pošty. Pokud jej nechcete schovat, můžete jej po přesunutí bez obav smazat.

Počítejte ale prosím s tím, že touto akcí dáváte našemu AntiSPAMu pouze jeden ze signálů, který bere v úvahu. I když tedy přesunete chybně zařazený e-mail, může se stát, že podobná nevyžádaná zpráva stejně dorazí znovu.