Ceny

Změna hesla WordPress uživatele

Změna hesla WordPress uživatele pomocí WP-CLI.

  1. Přihlásíme se na server pomocí SSH.

  2. Přepneme se do adresáře, kde máme WordPress nainstalovaný:

    cd ~/domena-hostingu.cz/web/www/
    
  3. Zobrazíme si seznam uživatelů ve WordPress:

    wp user list
    
  4. Nastavíme nové heslo například uživateli wp_igloo_admin:

    wp user update wp_igloo_admin --prompt=user_pass
    
    • --prompt=user_pass: nastavení hesla uživatele. Díky prompt samotné heslo zadáme interaktivně až po odeslání příkazu.

    Heslo můžeme uživateli jen resetovat. To mu odešle e-mail s odkazem pro nastavením nového hesla:

    wp user reset-password wp_igloo_admin